Reprografia

Disposem de 2 sistemes de reprografia per a la reproducció de documents originals. En tots dos casos es poden realitzar còpies simples, a doble cara, ampliacions i reduccions, repeticions d’un mateix original en un full, i altres funcions. La mida màxima de la còpia és A3 (42×29,7cm).

  • Còpies Blanc i Negre (convencional): Les còpies en blanc i negre són de qualitat i amb la màxima rapidesa, ideals per a realitzar al moment i és l’opció més econòmica. Les còpies es realitzen sobre paper blanc de 80gr., però també es poder fer sobre paper de color, paper adhesiu, cartolines, etc.
  • Còpies Làser Blanc i Negre i Color: Còpies d’alta qualitat a un cost competitiu i de màxima rapidesa. Les còpies es realitzen sobre paper de blanc de 100gr. També es poden ralitzar sobre un ampli ventall de materials: papers especials, de diferents colors i de diversos gramatges, sobres, transparències, etiquetes, etc.