Digitalització de Documents

Realitzem escànners d’alta resolució de tot tipus de documents i plànols. La informació queda digitalitzaca, reduint espai a l’arxiu, i sense la possibilitat que es deteriorin. Els documents els gravem en CD’s, DVD’s o memòries externes, segons convingui.